| Projektering.net

Välkommen till Projektering.net!

Den här sidan är tänkt att bli en samlingspunkt för projekterande ingenjörer inom samhällsbyggnadssektorn.
Branschen lider av brist på ingenjörer med längre erfarenhet och det gör att det blir ännu viktigare att dela
med sig av kunskap. Vi kommer främst att tillhanda hålla information om anläggning till en början.

Den här sidan är tänkt att bli ett hjälpmedel i ditt yrkesliv inom branschen.